Editiranje predložaka

Editiranje Predložaka

Editiranje predložaka uključuje prilagodbu jednog predloška da odgovara Vašim potrebama. Prilagodba uključuje mijenjanje boje predloška, zamjena postojeće slike, gumbiju i logotipa, dodavanje novih sadržaja.Isporuku web stranice, sa slikama i modificiranom PSD izvornom datotekom. Uz te promjene imati ćete potpuno novi i jedinstveni web sajt.


Osnovno editiranje predloška 270kn

Naruči
  • Editiranje/zamjena logotipa
  • Editiranje 5 dugmadi u meniu
  • Dodavanje Vašeg sadržaja na 5 stranica
  • Isporuka web stranice, sa slikama i modificiranom PSD izvornom datotekom

Potpuno prilagoĐavanje700kn

Naruči
  • Zamjena boje predloška
  • Zamjena postojećih slika na predlošku ili dodavanje novih
  • Prilagodba glavnog menia
  • Zamjena logotipa i dugmadi
  • Dodavanje novog sadržaja koji dostavite
  • Isporuka web stranice, sa slikama i modificiranom PSD izvornom datotekom