Graphic design

Grafički Dizajn

Grafički dizajn uključuje izradu unikatne grafike za Vašu web stranicu. kada napravimo neku grafiku za Vasi, Vi dobivate sva prava korištenja. Možete ju koristiti na Vašim web stranicama ili stranicama Vaših klijenata. Grafički dizajn uključuje izradu: logotipa firme, dugmadi, benera, pozadina, clipArta, flash dugmadi, flash predložaka, flash animacija.


Logo Dizajn550kn

Naruči
  • Unikatan dzajn logotipa
  • Cijena izmedju 550-950kn. Zavisi o veličini logotipa i vremena potrebnog za izradu

Izrada dugmadi55kn

Naruči
  • Izrada unikatnog dugmeta za hover efektom
  • Cijena 55kn za prvo dugme. Svaki sljedeći je 15kn

Izrad benera350kn

Naruči
  • Izrada unikatnog animiranog benera
  • Cijena izmedju 350-950kn, zavisi o složenosti benera i vremena potrebnog za izradu